تورقوزآباد بایگانی – فراتحلیل نیوز
نگاهی به آنچه نتانیاهو با افشاگری‌های دروغین دنبال می‌کند ۰۹ مهر ۱۳۹۷
نمایش‌های پوشالی "بی بی"؛

نگاهی به آنچه نتانیاهو با افشاگری‌های دروغین دنبال می‌کند

نگاهی به ۳۰ سال اخیر نشان می‌دهد که نتانیاهو با استفاده از نمایش‌های پوشالی در صدد به دست آوردن حمایت بیشتر واشنگتن و سایر کشورهای غربی از طرح‌های شکست خودره خود بوده است.