توقیف دارایی های ایران بایگانی – فراتحلیل نیوز
رأی ضدایرانی دادگاه کانادا تحت نفوذ آمریکا صادر شد ۲۳ شهریور ۱۳۹۵
یک محقق کانادایی بیان کرد:

رأی ضدایرانی دادگاه کانادا تحت نفوذ آمریکا صادر شد

یک محقق ساکن در اتاوا اعلام کرد که رأی دادگاه کانادا در توقیف اموال و دارایی‌های ایران به‌بهانه دخالت در فعالیت‌های تروریستی تحت تأثیر و سلطه آمریکا صادر شده است.