تولید و صنعت بایگانی – فراتحلیل نیوز
گسترش همکاری‌های مشترک ایران و چین در تولید «الیاف مصنوعی» ۱۶ آبان ۱۳۹۵
در سفر اعضای انجمن الیاف مصنوعی چین به اصفهان مطرح شد

گسترش همکاری‌های مشترک ایران و چین در تولید «الیاف مصنوعی»

در دیدار اعضای انجمن الیاف مصنوعی چین با مسئولان اتاق بازرگانی اصفهان بر توسعه همکاری‌های مشترک ایران و چین در تولید الیاف مصنوعی تأکید شد.