تولید بایگانی – فراتحلیل نیوز
جزئیات طرح توانمندسازی تولید با اعتبار ۱۰ میلیارد دلاری ۰۱ مهر ۱۳۹۷

جزئیات طرح توانمندسازی تولید با اعتبار ۱۰ میلیارد دلاری

دولت برای اجرای طرح توانمندسازی تولید داخل تا ده میلیارد دلار اعتبار در نظر گرفت که سهم مشارکت دولت ۵۰ درصد و پنجاه درصد دیگر سهم بانک ها و مردم است.