توهین به امام حسین بایگانی – فراتحلیل نیوز
عذرخواهی پیشکش، با خبرنگار هتاک برخورد کنید ۰۲ آبان ۱۳۹۷

عذرخواهی پیشکش، با خبرنگار هتاک برخورد کنید

انتشار یک متن عذرخواهی، در حقیقت پاک کردن صورت مسئله است. مدیران این روزنامه باید با خبرنگار هتاک برخورد کرده و روند تأمل برانگیز این روزنامه اصلاح طلب در انتشار مطالب توهین‌آمیز را متوقف کنند.