توهین نماینده لیست امید بایگانی – فراتحلیل نیوز
اروپا‌گردی بی سر و صدای شهردار اصفهان+تصویر ۰۶ آبان ۱۳۹۷
بعد از فرانسه و لهستان نوبت به آلمان رسید

اروپا‌گردی بی سر و صدای شهردار اصفهان+تصویر

شهردار اصفهان بار دیگر و این بار بی‌سر و صدا به اروپا سفر کرد؛ سفری که رسانه‌ای نشد و اهداف آن نیز مشخص نیست.

عذرخواهی پیشکش، با خبرنگار هتاک برخورد کنید ۰۲ آبان ۱۳۹۷

عذرخواهی پیشکش، با خبرنگار هتاک برخورد کنید

انتشار یک متن عذرخواهی، در حقیقت پاک کردن صورت مسئله است. مدیران این روزنامه باید با خبرنگار هتاک برخورد کرده و روند تأمل برانگیز این روزنامه اصلاح طلب در انتشار مطالب توهین‌آمیز را متوقف کنند.