توکلی بایگانی – فراتحلیل نیوز
فرمول تحقیرکننده اینستکس حتی نفت در برابر غذا هم نیست ۲۵ بهمن ۱۳۹۷
نامه توکلی خطاب به نمایندگان مجلس و اعضای مجمع تشخیص

فرمول تحقیرکننده اینستکس حتی نفت در برابر غذا هم نیست

احمد توکلی در نامه سرگشاده‌ای نوشت: اروپایی‌ها نفت ما را نمی‌خرند؛ فقط به عنوان یک منجی به ما اجازه می‌دهند با پول نفتی که آنها اجازه فروشش را داده‌اند، از آنها غذا و دارو را به قیمتی که فروشنده انحصارگر تعیین می‌کند، بخریم.