تکرار بایگانی – فراتحلیل نیوز
ناامیدی آقای «تَکرار می‌کنم» از امکان فریب دوباره مردم در انتخابات ۲۳ اسفند ۱۳۹۷

ناامیدی آقای «تَکرار می‌کنم» از امکان فریب دوباره مردم در انتخابات

خاتمی از دست‌اندرکاران فتنه‌افکنی در سال ۸۸ به بهانه تقلب بود اما پس از شکست این نقشه نیابتی دشمن، چندین بار در محافل خصوصی تصریح کرد ادعای فتنه واقعیت نداشته و در واقع طیف متبوع وی، به مردم دروغ گفته و موج‌سواری کرده‌اند.

شایسته سالاری برای ژن‌های خوبِ جریان اصلاحات +عکس ۲۲ شهریور ۱۳۹۷

شایسته سالاری برای ژن‌های خوبِ جریان اصلاحات +عکس

با مروری بر عملکر زنان اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی به این نتیجه می‌رسیم که حضور این افراد فایده قابل قبولی برای مردم نداشته و این اشخاص تبدیل به سربازان جریان اصلاحات برای اظهارات رادیکالی شده‌اند.