تکلیف مدرسه بایگانی – فراتحلیل نیوز
مدرسه پادگان نیست / تکالیف در روزهای تعطیل و جمعه‌ها، ممنوع ۲۳ مهر ۱۳۹۷
بطحائی:

مدرسه پادگان نیست / تکالیف در روزهای تعطیل و جمعه‌ها، ممنوع

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه یکی از مشکلات و موانع ما در آموزش و پرورش این است که برنامه‌های درسی انطباق کامل با نیازهای فردی و اجتماعی دانش آموزان ندارد گفت: همسویی برنامه های آموزشی که ۱۴ میلیون دانش آموز می گذرانند با نیازهای جامعه کم است که از نقاط ضعف ماست.