تکنولوژی بایگانی — فراتحلیل نیوز
سه دقیقه تا پایان جهان باقیست 21 شهریور 1395

سه دقیقه تا پایان جهان باقیست

تا انفجاری هسته‌ای، تغییرات آب‌وهوایی فاجعه‌بار و دیگر بحران‌های ناشی از پیشرفت علم و تکنولوژی که می‌توانند پایانی بر بشریت باشند، تنها سه دقیقه باقی مانده است.

پهبادی برای عکاسی با کیفیت و بدون لرزش 08 شهریور 1395
تازه‌های دنیای فناوری

پهبادی برای عکاسی با کیفیت و بدون لرزش

تکان ها و لرزش های پهپادها موجب می شود گاهی اوقات عکس ها و تصاویری که توسط آنها تهیه می شود کیفیت لازم را نداشته باشند، اما یک پهپاد جدید به حل این مشکل کمک می‌کند.