تیم ملی دوچرخه سواری بایگانی – فراتحلیل نیوز
سه رکاب‌زن اصفهانی عازم هند می‌شوند ۱۶ بهمن ۱۳۹۵
برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۱۷

سه رکاب‌زن اصفهانی عازم هند می‌شوند

سه رکاب‌زن از استان اصفهان در ترکیب نهایی تیم ملی ایران برای مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۱۷ قرار گرفتند.

دعوت از سه بانوی رکاب‌زن اصفهانی به تیم ملی/ حضور تیم‌های استان در لیگ سرعت و جاده ۲۹ آبان ۱۳۹۵
رئیس هیأت دوچرخه‌سواری استان اصفهان خبر داد

دعوت از سه بانوی رکاب‌زن اصفهانی به تیم ملی/ حضور تیم‌های استان در لیگ سرعت و جاده

رئیس هیأت دوچرخه‌سواری استان اصفهان گفت: سه بانوی دوچرخه‌سوار اصفهانی به اردوی تیم ملی برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا دعوت شدند.