تیم ملی کشتی فرنگی بایگانی – فراتحلیل نیوز
کُدهای جالب دلیریان درباره سرمربی آینده تیم ملی کشتی فرنگی: جوان بوده و مدیریت کرده باشد! ۱۷ شهریور ۱۳۹۵
سرمربی تیم ملی باید تا المپیک ۲۰۲۰ بماند

کُدهای جالب دلیریان درباره سرمربی آینده تیم ملی کشتی فرنگی: جوان بوده و مدیریت کرده باشد!

عضو شورای فنی تیم‌های ملی کشتی فرنگی گفت: سرمربی آینده تیم ملی کشتی فرنگی باید جوان بوده و از سویی سابقه مدیریت داشته باشد.

«بنا» بماند بهتر است یا برود؟/ بهترین گزینه جانشینی بنا در تیم ملی ۱۵ شهریور ۱۳۹۵

«بنا» بماند بهتر است یا برود؟/ بهترین گزینه جانشینی بنا در تیم ملی

خداحافظی احساسی و قابل پیش بینی محمد بنا در جامعه کشتی بازتاب‌های مختلفی داشت و حتی تا اعلام گزینه‌های جانشینی وی هم پیش رفت.

گزینه‌های جانشینی «بنا» در تیم ملی کشتی فرنگی مشخص شدند ۱۴ شهریور ۱۳۹۵

گزینه‌های جانشینی «بنا» در تیم ملی کشتی فرنگی مشخص شدند

عضو شورای فنی کشتی فرنگی گزینه‌های جانشینی محمد بنا را معرفی کرد.