ثامن بایگانی – فراتحلیل نیوز
مبلغ کل تراکنش سکه ثامن ۱۷۰۰ میلیارد تومان بود ۲۱ مهر ۱۳۹۷
رییس پلیس فتا:

مبلغ کل تراکنش سکه ثامن ۱۷۰۰ میلیارد تومان بود

سردار هادیان‌فر با بیان اینکه ۳۵ هزار نفر عضو سایت سکه ثامن شدند، گفت: اما حدود شش هزار نفر دارای تراکنش مالی بودند.