ثبت سفارش بایگانی – فراتحلیل نیوز
۴۵۰۰ خودروی ترخیص‌نشده دارای ثبت سفارش جعلی کجاست؟ ۲۷ آذر ۱۳۹۷

۴۵۰۰ خودروی ترخیص‌نشده دارای ثبت سفارش جعلی کجاست؟

رئیس سازمان اموال تملیکی با بیان اینکه تاکنون خودروهای واردشده به کشور با ثبت سفارش جعلی و فاقد اعتبار تحویل سازمان اموال تملیکی نشده است، گفت: ۴۲۴ دستگاه خودروی توقیف‌شده به‌اتهام قاچاق در بندرعباس تحویل سازمان اموال تملیکی شده است.