جامعه روحانیت و ائمه جماعات اصفهان بایگانی – فراتحلیل نیوز
پی آمد های مثبت و منفی FATF  ۲۲ مهر ۱۳۹۷
عضو جامعه روحانیت و ائمه جماعات استان اصفهان تبیین کرد: 

پی آمد های مثبت و منفی FATF 

حجت الاسلام والمسلمین سالک گفت: آمریکایی ها از برخورد های سطحی به سمت عمق نظام رفتند که تنظیم قراردادهای بین المللی چون IPCو FATF، برجام نافرجام هسته ای و طرح مسئله موشکی به منظور تسلط دشمن بر ابعاد مختلف نظام جمهوری اسلامی و مهار اقتدار ایران است.