جایگیزین نفت بایگانی – فراتحلیل نیوز
مالیات پزشکان آمریکایی سه برابر صادرات نفت ایران +نمودار ۲۵ آذر ۱۳۹۸

مالیات پزشکان آمریکایی سه برابر صادرات نفت ایران +نمودار

آمارهای موجود نشان می‌دهد که میزان مالیات پرداخت شده از سوی پزشکان در آمریکا برای سال ۲۰۱۵ سه برابر میزانی است که ایران برای صادرات نفت خود در سال ۱۳۹۹ روی آن حساب کرده است.