جزینی بایگانی – فراتحلیل نیوز
 اگر ورزش اصفهان «متولی ذی صلاح نخواهد» تکلیف چیست؟ ۱۴ آبان ۱۳۹۵
چند کلمه با آقای جزینی؛

 اگر ورزش اصفهان «متولی ذی صلاح نخواهد» تکلیف چیست؟

پیش بینی می شد بعد از المپیک جزینی تغییراتی در نحوه رفتاری خود ایجاد کند اما وی همچنان اصرار دارد خود را تنها ناجی ورزش اصفهان دانسته و از بقیه ایراد بگیرد، غافل از اینکه یک مربی کشتی تا چه اندازه می تواند در مورد عملکرد سایرین نظر بدهد و آن ها را به باد انتقاد بگیرد.