جشن شکرگزاری برداشت محصول بایگانی – فراتحلیل نیوز
اسرائیل روز اجرای برجام سیاه‌پوش شد/ در برجام و اوپک پیروز شدیم ۲۲ آذر ۱۳۹۵
رئیس‌جمهور در مراسم جشن شکرگزاری برداشت محصول:

اسرائیل روز اجرای برجام سیاه‌پوش شد/ در برجام و اوپک پیروز شدیم

روحانی گفت: بسیار خوشحالم که ملت بزرگ ایران امروز شاهد جشن بزرگ ملی برای دستیابی به محصولات کشاورزی به‌ ویژه محصول استراتژیک گندم هستند.