حزب الله اصفهان بایگانی – فراتحلیل نیوز
دومین شماره هفته نامه انقلابیون منتشر شد +دانلود 24 بهمن 1397

دومین شماره هفته نامه انقلابیون منتشر شد +دانلود

نسخه کاغذی گزیده مطالب پایگاه خبری فرا تحلیل در قالب هفته نامه انقلابیون منتشر شد و در جهت استفاده محافل فرهنگی و مذهبی در اختیار مخاطبان قرار می گیرد

«ولنگاری فرهنگی» به سبک رسانه کاغذی شهرداری اصفهان + سند 08 مهر 1395
لج بازی با خطوط قرمز جریان ارزشی شهر ادامه دارد!

«ولنگاری فرهنگی» به سبک رسانه کاغذی شهرداری اصفهان + سند

جای سوال دارد روزنامه ای که به نام ارزشی بودن با پول بیت المال ارتزاق می کند در ردیف آنها قرار بگیرد واین چنین به مدح و ثنای شجریان بپردازد بدون اینکه کوچکترین اشاره ای به برخی اتفاقات گذشته و عملکرد او داشته باشد؟!