حمیدرضا دایی تقی بایگانی – فراتحلیل نیوز
نخستین مراسم سالگرد شهیدان «خیزاب» و «دایی تقی» در اصفهان برگزار شد 29 مهر 1395
همراه با رونمایی از ۲ جلد کتاب مدافعان حرم

نخستین مراسم سالگرد شهیدان «خیزاب» و «دایی تقی» در اصفهان برگزار شد

نخستین سالگرد شهادت مدافعان حرم شهیدان سرهنگ پاسدار «مسلم خیزاب» و ستوان دوم پاسدار «حمیدرضا دایی تقی» در گلستان شهدای اصفهان برگزار شد.