دلار ۹۸ بایگانی – فراتحلیل نیوز
بسته‌های حمایتی توسط دولت در زمان رکود باید به واحدهای تولیدی داده شود نه اینکه فشارهای مالیاتی، بانک‌ها و تامین اجتماعی چندین برابر شود 17 دی 1397
موسوی لارگانی:

بسته‌های حمایتی توسط دولت در زمان رکود باید به واحدهای تولیدی داده شود نه اینکه فشارهای مالیاتی، بانک‌ها و تامین اجتماعی چندین برابر شود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت در بودجه ۹۸ بهای دلار را ۵۷۰۰ تومان در نظر گرفته اما در سامانه و بازار قیمت بیشتر عرضه می‌شود.

معادله چندنرخی ارز در بودجه ۹۸/ از دلار ۴۲۰۰ تا ۱۷۰۰۰ تومانی+جدول 15 دی 1397

معادله چندنرخی ارز در بودجه ۹۸/ از دلار ۴۲۰۰ تا ۱۷۰۰۰ تومانی+جدول

محاسبات نشان می‌دهد با توجه به آمار و ارقام مختلف درآمد نفت و سناریوهای سهم دولت و صندوق توسعه ملی، در بودجه سال آینده با چند نرخ ارز مواجه خواهیم بود که از ۴,۲۰۰ تومان تا ۱۷ هزار تومان در نوسان است.