دم ام تی بایگانی – فراتحلیل نیوز
هدر رفت روزانه ۳۰ هزار متر مکعب آب در کار خانه های پلی اکریل بدون تولید! 17 آبان 1395
در سایه بی تدبیری مسئولان استان رخ می دهد؟

هدر رفت روزانه ۳۰ هزار متر مکعب آب در کار خانه های پلی اکریل بدون تولید!

وقتی کشاورزان شرق اصفهان روز به روز به دلیل نبود آب کافی در مضیقه هستند و به ناچار مهاجرت می‌کنند چرا باید این آبها به راحتی هدر برود ؟! وقتی خود کشاورزان شهرستان مبارکه اصفهان با کمبود بسیار زیاد آب مواجه هستند درحالی که تنها ممر درآمدشان کشاورزی است، این هدر رفت آب معنایش چیست؟