دکتر رفیعی بایگانی – فراتحلیل نیوز
تصویر و تمثیل عقل و خرد و اندیشه، امام مجتبی(ع) است/ مقید باشیم امام حسن(ع) را «ابن رسول الله» بگوییم/ اعتراف مروان درباره امام چه بود؟ 04 مهر 1399
ابعاد شخصیتی امام حسن(ع) در کلام حجت الاسلام رفیعی؛

تصویر و تمثیل عقل و خرد و اندیشه، امام مجتبی(ع) است/ مقید باشیم امام حسن(ع) را «ابن رسول الله» بگوییم/ اعتراف مروان درباره امام چه بود؟

شخصی آمد وقتی ابهت و عظمت و بزرگواری امام حسن را دید دید آقا سوار بر اسب در یک نماد و هیئت بسیار زیبا لباس خوب یک نگاهی کرد آمد عرض کرد«إِنَّ فِیکَ کِبْراً». من در شما تکبر می بینم!