دکتر لنکرانی بایگانی — فراتحلیل نیوز
بعد از حاج قاسم 24 دی 1398
یادداشت لنکرانی؛

بعد از حاج قاسم

دکتر کامران باقری لنکرانی وزیر اسبق بهداشت در یادداشتی نوشت: امروز همه کسانی که به هر نوع وحدت ملی را مخدوش می‌کنند، همراه قاتلان حاج قاسم‌اند حتی اگر خود نفهمند.