دیوان محاسبات کشور بایگانی – فراتحلیل نیوز
پرونده حقوق‌های نجومی در دیوان محاسبات همچنان باز است 26 بهمن 1395
مستشار دیوان محاسبات مطرح کرد:

پرونده حقوق‌های نجومی در دیوان محاسبات همچنان باز است

مستشار دیوان محاسبات از ارائه گزارشی از حقوق‌های نجومی از سوی دیوان محاسبات تا پایان امسال خبر داد.