رئیس ستاد انتخابات کشور بایگانی – فراتحلیل نیوز
آغاز نام نویسی داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری از ۲۲ فروردین ۱۴ فروردین ۱۳۹۶
رئیس ستاد انتخابات کشور خبر داد

آغاز نام نویسی داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری از ۲۲ فروردین

رئیس ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه نام نویسی از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری از ۲۲ فروردین ماه آغاز می‌شود،گفت: مجریان و ناظران انتخابات ریاست جمهوری اگر قصد داوطلبی دارند باید قبل از نام نویسی از سمت خود کناره‌گیری کنند.