رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بایگانی – فراتحلیل نیوز
روسیه شدیدا دنبال کمک ایران برای دستیابی به علم پهپادهای دوربرد است ۰۴ مهر ۱۳۹۵
سرلشکر باقری در دانشگاه عالی دفاع ملی:

روسیه شدیدا دنبال کمک ایران برای دستیابی به علم پهپادهای دوربرد است

رئیس ستادکل نیروهای مسلح گفت: روس‌ها به شدت دنبال کمک ما برای دستیابی به علم پهپادهای دوربرد است.