رابرت دنیرو بایگانی – فراتحلیل نیوز
می‌خواهم با مشت توی صورت ترامپ بکوبم! 18 مهر 1395
رابرت دنیرو بیان کرد:

می‌خواهم با مشت توی صورت ترامپ بکوبم!

دنیرو ترامپ را «آشغال، سگ، خوک و یک انسان فریبکار» توصیف کرده و گفته او «آرتیست ابلهی» است که «نمی‌فهمد از چه حرف می‌زند. کارش را درست انجام نمی‌دهد و هیچ چیز برایش اهمیت ندارد.