رانت اصلاح طلبان بایگانی – فراتحلیل نیوز
روشن: قانونی است/اداره کل حقوقی قوه قضاییه: غیر قانونی است 27 دی 1397
حواشی انتصاب امامی به ریاست سامان گستر:

روشن: قانونی است/اداره کل حقوقی قوه قضاییه: غیر قانونی است

با تمام این احوال و تناقضات موجود، این انتصاب اگر مشکل غیرقانونی هم نداشته باشد باز هم بحث‌هایی مثل فامیل بازی در انتصابات و رانت انتصابی شورای شهر در شهرداری همچنان مطرح خواهد بود.