رانت اقتصادی بایگانی – فراتحلیل نیوز
سوت‌زن‌های اقتصادی تشویق می‌شوند/جزئیات سازوکار قانون رسیدگی به اموال مسؤولان 22 خرداد 1398

سوت‌زن‌های اقتصادی تشویق می‌شوند/جزئیات سازوکار قانون رسیدگی به اموال مسؤولان

سخنگوی قوه قضائیه با تشریح جزئیات سازوکار قانون رسیدگی به اموال مسؤولان گفت: از افشاکنندگان اعمال خلاف قانون و درآمد‌های نامشروع حمایت می‌کنیم و به حسب مورد، آنها را تشویق هم خواهیم کرد.