رانت خواری بایگانی – فراتحلیل نیوز
شرکت دولتی یعنی رانت، سفر خارجی و حقوق نجومی ۱۱ اسفند ۱۳۹۵
وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد

شرکت دولتی یعنی رانت، سفر خارجی و حقوق نجومی

وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد دریافت مالیات باید مبتنی بر اطلاعات نظام بانکی گمرک دارایی‌ها و اموال و املاک مردم باشد.