رانت در شهرداری اصفهان بایگانی – فراتحلیل نیوز
جعبه فساد گم شد؟ 25 مهر 1395
پارلمان چهارم/ایستگاه152

جعبه فساد گم شد؟

یکسال گذشت از کشف فساد عظیم در شهرداری و هنوز مردم می پرسند که فساد چه بود و چه شد و چرا نتیجه اعلام نشد؟اگر به واقع فسادی در امور مردم رخ داد چرا تبیین نشد که پاسخ به این پرسش بی پاسخ، نمایانگر بعد نظارتی شوراست.