رانت سینما بایگانی – فراتحلیل نیوز
سرمایه‌گذاران مشکوک چگونه وارد سینما می‌شوند 30 خرداد 1398

سرمایه‌گذاران مشکوک چگونه وارد سینما می‌شوند

پس از بازگشایی مجدد خانه سینما در دولت جدید، تصمیم بر این شد که هر کدام از اصناف دارای شکل حقوقی و قانونی باشند تا بعدا به این راحتی‌ها نشود دوباره صنوف خانه سینما را تعطیل کرد.