راهپیمائی طلاب بایگانی – فراتحلیل نیوز
تجمع طلاب حوزه علمیه اصفهان در روز ۱۳ آبان ۱۲ آبان ۱۳۹۷
حجت الاسلام بابایی خبر داد:

تجمع طلاب حوزه علمیه اصفهان در روز ۱۳ آبان

مسؤول کمیته تشکلهای مردمی ستاد برگزاری ۱۳ آبان اصفهان با اشاره به اعزام ۹۰۰ مبلغ با رسالت روشنگری در زمینه استکبار ستیزی، گفت: روز ۱۳ آبان تجمع طلاب حوزه علمیه اصفهان در مدرسه علمیه امام صادق(ع) برگزار می شود.