راهپیمایی ۲۲بهمن بایگانی – فراتحلیل نیوز
تهدیدات آمریکایی‌ها برای مردم ایران کهنه شده است ۲۲ بهمن ۱۳۹۵
امام جمعه اصفهان در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن:

تهدیدات آمریکایی‌ها برای مردم ایران کهنه شده است

امام جمعه اصفهان با بیان اینکه مردم ما از کینه دشمنان نسبت به اسلام آگاه هستند، گفت: تهدیدات آمریکایی‌ها دیگر برای مردم ایران کهنه شده است.