راه اصلاح اقتصاد ایران بایگانی – فراتحلیل نیوز
با این ۱۰ راهکار، بدون کمک خارجی اقتصادایران را نجات دهید ۲۶ دی ۱۳۹۸
نامه ۲۴ اقتصاددان کشور به رئیس‌جمهور:

با این ۱۰ راهکار، بدون کمک خارجی اقتصادایران را نجات دهید

بدیهی است توسعه روابط سیاسی با همه دولتهایی که بطور متقابل به کشور ما احترام میگذارند هم، به نفع اقتصاد ایران است و باید همچنان در دستور کار دولت محترم باشد.