رای شفاف بایگانی – فراتحلیل نیوز
فوتبال مهم‌تر است یا مجلس؟ ۰۵ آبان ۱۳۹۷

فوتبال مهم‌تر است یا مجلس؟

دو شبکه تلویزیونی در ایران به ورزش می‌پردازند. شبکه ورزش مختص پخش مسابقات ورزشی است و شبکه سه هم عمدتاً مسابقات ورزشی بالاخص فوتبال را «مستقیم پخش می‌کند.»