ربا بایگانی – فراتحلیل نیوز
پرداخت وام‌ های قرض الحسنه بانک ها به شیوه فعلی رباخواری آشکار است  ۰۳ بهمن ۱۳۹۷
آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی: 

پرداخت وام‌ های قرض الحسنه بانک ها به شیوه فعلی رباخواری آشکار است 

حضرت آیت الله مکارم شیرازی گفتند: این نوع قرض الحسنه ای که در بانک‌ها داده می‌شود، قطعا خلاف شرع و حرام است، چهار درصد حق الزحمه برای بانک ها تعیین شد که بانک ها با نوعی فریب به دریافت بیش از این میزان از مردم مبادرت می‌کنند که نوعی رباخواری آشکار محسوب می‌شود.

اتمام حجت جمعی از صاحب نظران اقتصاد اسلامی در مورد «طرح جدید بانکداری اسلامی» ۱۵ مهر ۱۳۹۷
13 اشکال وارد به طرح جدید

اتمام حجت جمعی از صاحب نظران اقتصاد اسلامی در مورد «طرح جدید بانکداری اسلامی»

برخی بانک ها چنان فربه شده اند که نه تنها در اقتصاد بلکه در سیاست و فرهنگ ایران دست اندازی می کنند