رجب بایگانی – فراتحلیل نیوز
نماز مستحبی ماه رجب که پیامبر برای اجابت دعا سفارش کردند ۰۶ اسفند ۱۳۹۸

نماز مستحبی ماه رجب که پیامبر برای اجابت دعا سفارش کردند

ماه رجب فرصتی برای خداشناسی و خودسازی است و اعمال بسیاری برای آن ذکر شده است.