رسول جهانگیری بایگانی – فراتحلیل نیوز
زمان مناسب برای اقدام متقاضیان خرید مسکن فرارسیده است ۱۱ آبان ۱۳۹۵
رئیس اتحادیه دفاتر مشاورین املاک اصفهان:

زمان مناسب برای اقدام متقاضیان خرید مسکن فرارسیده است

رئیس اتحادیه دفاتر مشاورین املاک اصفهان گفت: در شرایط کنونی به دلیل اینکه فاصله میان عرضه و تقاضا با وجود رکود همچنان کاهش نیافته بنابر این زمان مناسبی است تا متقاضیان اقدام به خرید مسکن کنند.