رسول یاحی بایگانی – فراتحلیل نیوز
خدمت نا تمام! /عکس ۰۴ مهر ۱۳۹۵
رونمایی از کتاب خاطرات 15 ماهه معاون سابق سیاسی و امنیتی استاندار اصفهان

خدمت نا تمام! /عکس

کتاب خدمت نا تمام نوشته رسول یاحی را می توان کتاب مرموز و پر از کلید واژه های مهم برای اهل سیاست در مورد عملکرد دولت تدبیر و امید در استان اصفهان دانست و در شرایطی که رسول زرگر پور شایعاتی در خصوص تغییر او شنیده می شود انتشار این کتاب در این زمان علامت سوال بزرگی است که باید در روز رونمایی به آن پاسخ داده شود.