رشد علمی کشور بایگانی – فراتحلیل نیوز
حرکت کند رشد علمی در سربالایی پرشتاب کشمکش‌های سیاسی در آموزش عالی ۱۲ آذر ۱۳۹۵

حرکت کند رشد علمی در سربالایی پرشتاب کشمکش‌های سیاسی در آموزش عالی

پیشرفت علمی کشور در چند سال اخیر رو به افول گذاشته و وزارت علوم به عنوان متولی اصلی شتاب علمی کشور این روزها وارد درگیری‌هایی شده که بیشتر بوی سیاست می‌دهد تا برنامه‌ریزی برای پیشرفت آموزش عالی.