رشیدی بایگانی – فراتحلیل نیوز
عکس/ آخرین وداع لیلی رشیدی با پدرش ۰۸ شهریور ۱۳۹۵

عکس/ آخرین وداع لیلی رشیدی با پدرش

آخرین وداع لیلی رشیدی با استاد و پدرش داود رشیدی در بهشت زهرا(س)