رضایی استانداری بایگانی – فراتحلیل نیوز
اساسی‌ترین و فوری‌ترین مشکل اصفهان مسئله «آب» است  ۰۵ آذر ۱۳۹۷
آیت‌الله العظمی مظاهری در دیدار استاندار جدید اصفهان: 

اساسی‌ترین و فوری‌ترین مشکل اصفهان مسئله «آب» است 

حضرت آیت الله مظاهری گفتند: اگرچه مسائل استان اصفهان و مطالبات حقیقی مردم استان فراوان است، امّا اساسی‌ترین و فوری‌ترین مسألۀ استان، موضوع آب است که به رغم تلاش‌های گذشته، متأسفانه هنوز حل نشده است.