رضا عطاران بایگانی – فراتحلیل نیوز
سرگرمی به زور چاقو/ نمایش خام‌دستیهای یک کارگردان ۱۵ مهر ۱۳۹۵
نگاهی به فیلم «آب‌نبات چوبی»

سرگرمی به زور چاقو/ نمایش خام‌دستیهای یک کارگردان

«آبنبات چوبی» که نامش الصاقی است و قرار است سرگرم‌ کننده باشد، مجموعه‌ای از خام‌دستی‌های یک کارگردان است. فیلم معجونی از تاریخ سینمای فیلمفارسی قیصرنما و ادا و اطوارهای بی‌معناست. فیلم تازه فرحبخش به هیچ عنوان سرگرم‌کننده نیست.