رفع تحریم بایگانی – فراتحلیل نیوز
چه کسانی با بیانات رهبری غیرصادقانه رفتار کردند؟ +عکس ۲۹ آذر ۱۳۹۹

چه کسانی با بیانات رهبری غیرصادقانه رفتار کردند؟ +عکس

بیانات مقام معظم رهبری آشکارا برهم زدن دقیق و عمیق این نکته است که اساساً دوقطبی واقعی در کشور، دوقطبی مذاکره یا عدم مذاکره نیست که برخی حامیان دولت و حتی گروه کوچکی از منتقدان دولت به آن دامن می‌زنند.