رممضان ۹۸ بایگانی – فراتحلیل نیوز
سخاوت بی اندازه امام مجتبی(ع)/ تهمت ناروای برخی مستشرقین به امام ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
به مناسبت ولادت کریم اهل بیت(ع)؛

سخاوت بی اندازه امام مجتبی(ع)/ تهمت ناروای برخی مستشرقین به امام

امام حسن(ع) سه دفعه اموال خود را در راه خدا تقسیم کرد و دو دفعه کلّ اموال و آنچه را که داشت در راه خدا بخشید. تا جایی که دشمنان هم اقرار دارند او سخی‌ترین مرد عرب است.