روابط ایران و امریکا بایگانی – فراتحلیل نیوز
رایزنی ترامپ با ۶ سیاستمدار ضد ایرانی برای تصدی وزارت دفاع آمریکا ۲۹ آبان ۱۳۹۵
وال‌استریت‌ژورنال گزارش داد

رایزنی ترامپ با ۶ سیاستمدار ضد ایرانی برای تصدی وزارت دفاع آمریکا

منابعی در تیم انتقال قدرت رئیس‌جمهور منتخب آمریکا گفتند وی ۶ نفر را برای تصدی سمت وزارت دفاع این کشور مد نظر دارد.