روادید رایگان بایگانی – فراتحلیل نیوز
۱۲ فروردین ۹۸ زمان اجرای صدور روادید رایگان برای شهروندان ایرانی و عراقی ۲۴ اسفند ۱۳۹۷

۱۲ فروردین ۹۸ زمان اجرای صدور روادید رایگان برای شهروندان ایرانی و عراقی

قرار است از تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۹۸ ( یکم آوریل ۲۰۱۹) روادید برای شهروندان عراقی و ایرانی به صورت رایگان صادر شود.