روانشناسی بایگانی – فراتحلیل نیوز
درجه تب افسردگی ایرانیان چند است؟ ۲۹ مهر ۱۳۹۵
بررسی آمار عجیب کنگرهای علمی درباره ایرانیان

درجه تب افسردگی ایرانیان چند است؟

وقتی عدد و آماری داده می‌شود باید یک دانش همه‌گیر شناختی وجود داشته باشد ولی متاسفانه از آنجایی که در کشور ما همه‌گیر شناختی به صورت سیستماتیک وجود ندارد؛ اطلاعات و اعداد و ارقامی که داده می‌شود را باید همان فردی که این آمار را اعلام کرده توضیح دهد و نسبت به آن مسوول است. به همین دلیل کسانی که از نحوه این آمارگیری اطلاع ندارند؛ نمی‌توانند بگویند آمار اعلام شده درست یا غلط است.

معصومیتی که دود می‌شود! ۱۵ مهر ۱۳۹۵
پناه به اعتیاد در گریز از خانواده نابسامان

معصومیتی که دود می‌شود!

وقتی خانواده نمی‌تواند مأمنی برای فرد باشد، طبیعتاً جایگاه خانواده تغییر می‌یابد و معاشرانی نااهل جایگزین آن می‌شوند که هیچ نوع شایستگی دوستی و آشنایی در آنها وجود ندارد.

دلایل بی میلی زوج های جوان برای فرزندآوری چیست؟ ۰۷ شهریور ۱۳۹۵

دلایل بی میلی زوج های جوان برای فرزندآوری چیست؟

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: در سال های اخیر، بی میلی زوج های جوان نسبت به فرزند آوری افزایش یافته است که تشدید این امر دلایل متعددی دارد.